[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

บทความที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(17/ม.ค./2566)
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(7/ธ.ค./2565)
รายงานประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
(15/พ.ย./2565)
รายงานวิจัย การวัดคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา : กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มสุดฝั่งบูรพา
(14/พ.ย./2565)
รายงานวิจัย การวัดคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา : กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา
(14/พ.ย./2565)
  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
17/ม.ค./2566 : รายงานวิจัย
การประเมินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 62 / )
     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการของเคิร์กแพททริค (Kirkpatrick) เพื่อประเมินโครงการเกี่ยวกับ 1) ประเมินด้านปฏิกิร
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
7/ธ.ค./2565 : รายงานวิจัย
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ( 74 / )
     การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใน 3 ระดับ คือ เพื่อประเมินปฏิกิริยา ประเมินการเรียนรู้ และประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม แหล่งข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 34 คน จาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/พ.ย./2565 : รายงานวิจัย
รายงานประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาต่อเนื่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ( 116 / )
    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และการประเมินพฤติกรรมหลังจบการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
14/พ.ย./2565 : รายงานวิจัย
รายงานวิจัย การวัดคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา : กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มสุดฝั่งบูรพา ( 101 / )
    แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวิจัยที่มีบทบาทที่สําคัญในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า จะทําให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
14/พ.ย./2565 : รายงานวิจัย
รายงานวิจัย การวัดคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา : กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ( 93 / )
    แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวิจัยที่มีบทบาทที่สําคัญในขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิจัยจะเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่า จะทําให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพหรือไม่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
14/พ.ย./2565 : รายงานวิจัย
รายงานวิจัยเชิงประประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร กศน. หลักสูตรภาษาจีนอย่างง่ายไสตล์ Mind Map ( 109 / )
    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map โดยพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map จํานวน 26 ชั่วโมง และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อประกอบการอบรมตามหลักสูตรภาษาจีนอ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
17/มิ.ย./2565 : รายงานวิจัย
คลังสมองของ กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ( 247 / )
    คลังสมองของตำบล เพื่อรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าด้านองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดระยอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มิ.ย./2565 : รายงานวิจัย
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนจังหวัดระยอง ( 252 / )
     การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หมายถึง แหล่ง หรือ ที่รวม ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ สารสนเทศ กิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆในชุมชนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามอัธยาศัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ม.ค./2554 : รายงานวิจัย
เมื่อใดให้ลูกเรียนคอมพิวเตอร์ ( 390 / )
    มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของเด็กพรั่งพรูเข้ามาในระยะนี้ ซึ่งคงมีอยู่ในใจของผู้อ่านจำนวนมาก โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคการศึกษาแบบไร้พรมแดน ที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มาก จนเกิดความลังเลใจว่า เราจะให้ลูก ได้เริ่มเรียนคอมพิวเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ม.ค./2554 : รายงานวิจัย
ธุรกิจโฆษณาบนเว็บ ( 300 / )
    การเติบโตของจำนวนโฮมเพจมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อกันว่าในปัจจุบันมีจำนวนโฮมเพจมากเกินกว่าหนึ่งล้านโฮมเพจ โฮมเพจเหล่านี้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่เรารู้จักกันในนาม WWW-World Wide Web
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>