[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 แนวทางการบริหารงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ ชายแดนเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรธรรมชาติชุมชน( อ่าน : 53 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นายญาณทัด อ่องคำ
22/ก.พ./2566
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในเขตภาคเหนือ( อ่าน : 463 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางอริสา ประกอบดี
15/พ.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูล การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยภาคตะวันออก( อ่าน : 152 / ดาวน์โหลด : 43 ) เจ้าของ นางสาวธัญญ์ลักษณ์ ขจรสกุลวงศ์
26/ต.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษา ด้วย 6 P MODEL ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ( อ่าน : 150 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ เกศินี ศรีสาธร
15/ก.ย./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี( อ่าน : 296 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ เกศินี ศรีสาธร
5/พ.ค./2565
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง( อ่าน : 320 / ดาวน์โหลด : 128 ) เจ้าของ นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข
18/ธ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง( อ่าน : 360 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข
18/ธ.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>