[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

พื้นที่เป้าหมายที่รับผิดชอบ

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน กศน. เขตภาคตะวันออก

ที่

สำนักงาน กศน. จังหวัด

กศน. อำเภอ

กศน.ตำบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

1

จันทบุรี

10

76

731

167,548

2

ฉะเชิงเทรา

11

93

892

189,866

3

ชลบุรี

11

92

687

601,379

4

นครนายก

4

41

408

71,941

5

ปราจีนบุรี

7

65

708

136,054

6

ตราด

7

38

261

85,998

7

ระยอง

8

58

441

236,494

8

สระแก้ว

9

59

731

135,541

รวม

67

522

4859

1,624,821

ข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุด และบ้านหนังสือชุมชน ภาคตะวันออก

ที่

จังหวัด

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

ห้องสมุด

เฉลิมราชกุมารี

ห้องสมุด

สถาบัน กศน.ภาค

บ้านหนังสือชุมชน

1

จันทบุรี

8

1

1

-

156

2

ฉะเชิงเทรา

9

1

1

-

190

3

ชลบุรี

8

1

2

-

123

4

ตราด

5

1

-

-

86

5

นครนายก

2

1

1

-

79

6

ปราจีนบุรี

4

1

2

-

157

7

ระยอง

6

1

1

1

110

8

สระแก้ว

8

1

-

-

110

รวม

50

8

8

1

1,011

 

รายงานสรุปข้อมูลสารสนเทศบุคลากร สังกัด สำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตภาคตะวันออก

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

ที่

ประเภทบุคลากร

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

1

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด

8

 

2

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด

3

 

3

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

57

 

4

ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง

4

 

5

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง

2

 

6

ศึกษานิเทศก์

7

 

7

ข้าราชการครู

102

 

8

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

9

 

9

บรรณารักษ์ (ข้าราชการ)

14

 

10

บรรณารักษ์ (พนักงานราชการ)

4

 

11

บรรณารักษ์ (จ้างเหมาบริการ)

63

 

12

ลูกจ้างประจำ

50

 

13

ครูอาสาสมัคร กศน.

148

 

14

ครู กศน.ตำบล

530

 

15

ครูศูนย์การเรียนชุมชน

106

 

16

ครู ปวช.

1

 

17

ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน

1

 

18

ครูสอนคนพิการ

34

 

19

พนักงานราชการ ในสำนักงาน กศน.จังหวัด

90

 

20

พนักงานราชการ ในสถานศึกษาขึ้นตรง

11

 

21

ลูกจ้างเหมาบริการ สำนักงาน กศน.จังหวัด

42

 

23

ลูกจ้างเหมาบริการ สถานศึกษาขึ้นตรง

52

 

23

ลูกจ้างเหมาบริการ  กศน.อำเภอ

54

 

24

บุคลากรประเภท อื่นๆ

0

 

รวม

1,392

 

ข้อมูลสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563