สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://eastern.nfe.go.th/eastern/ Tue, 23 Jun 2020 09:29:11 หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครู กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://eastern.nfe.go.th/eastern//?name=news&file=readnews&id=6 http://eastern.nfe.go.th/eastern//http://eastern.nfe.go.th/eastern//icon/news_1587395975.jpg

               สถาบัน กศน. ภาคตะวันออก  กลุ่มงานพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครู กศน.   ป 1587395975 ทำบุญเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://eastern.nfe.go.th/eastern//?name=news&file=readnews&id=5 http://eastern.nfe.go.th/eastern//http://eastern.nfe.go.th/eastern//icon/news_1310842320.jpg ครู นักเรียนได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายสังฑทาน บำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดวัดบ้านผือ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
1310842320