ชื่อ - นามสกุล :นายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :0819498554
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา