ชื่อ - นามสกุล :นายธวัชชัย สุนทรสวัสดิ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :038655460
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยุทธสาสตร์ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงาน นโยบาย และโครงการ