ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญาทิพ เสนาะวงศ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :038655460
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเทคโนโลยีและดิจิทัล ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการศึกษา