ชื่อ - นามสกุล :นายจิตกร จินตะการ
ตำแหน่ง :พนักงานพิมพ์ ส 4
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :0819454271
Email :chittakorn9@eastern.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคลากร