ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ รอดแก้ว
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ บ 2
หน้าที่หลัก :กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
Telephone :038655460
Email :eastern_nfedc@nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : สนับสนุนงานบริการทั่วไป