หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
โดย : warawut
อ่าน : 513
จันทร์ ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

การรับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26        วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยการดำเนินงานดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครู โดยทางโรงเรียนจะนำผลการนิเทศในครั้งนี้ไปปรับใช้และพัฒนางานการสอนและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต่อไป   ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kut.ac.th/?name=admin&file=gallery&op=gallery_detail&id=43