หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดย : admin
อ่าน : 557
จันทร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

          สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  โดยมีนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ในภาคตะวันออกด้านการวิจัย  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 คน จากหน่วยงาน/สถานศึกษาจำนวน 9 แห่ง ในภาคตะวันออก ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ระยอง  สระแก้ว ศฝก.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก โดยมีนางสาวพนิตตา  กิจจนศิริ  เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดการอบรม 3 วัน