หน้าหลัก หลักสูตรที่เปิดอบรม รู้จักเรา แนะแนวการอบรม Download
  เมนูผู้ใช้งาน
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!

ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะลงทะเบียนเรียนได้
อ่านรายละเอียดการใช้งาน
คลิกตรงนี้

  ผู้ใช้งานอยู่ในขณะนี้
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน

อช31003: พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ชื่อหลักสูตร : อช31003:พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้สร้างหลักสูตร : admin
ระยะเวลา : 20 วัน

เนื้อหา :
เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการงานด้านอาชีพในเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจของตนเองและชุมชน การจัดทำแผน
การตลาดการผลิต และสามารถเห็นแนวทางในเรื่องของธุรกิจเชิงรูปลักษณ์ใหม่ที่เป็นการเพิ่ม
ช่องทางเข้าถึงลูกค้า เพื่อเป็นการนำไปสู่แนวทางการพัฒนาอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ :
ผู้เรียนเมื่อผ่านการเรียนรู้แล้ว สามารถ
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรือ
งานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
2. วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ การตลาด การผลิตหรือการบริการ แผนธุรกิจเพื่อสร้างธุรกิจ
ให้มีความมั่นคง
3. อธิบายวิธีการตรวจสอบการพัฒนาอาชีพให้เข้าสู่ความมั่นคง
4. ปฏิบัติการจัดทำแผนและโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
ครูและผู้ปฎิบัติงานการจัดกิจกรรมทางการศึกษา กศน

เอกสารอ้างอิง :
เอกสารหลักสูตรพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง สาระการประกอบอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ สำนักงาน กศน.

รายละเอียดผู้สร้างหลักสูตร:
 admin

Copyright © 2007 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 3.0