ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ

0612-02-0002

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

เนื่องจากชุมชนเห็นความสำคัญของการผูกผ้าเป็นที่นิยมในงานพิธีต่างๆ อาทิเช่น งานพิธีบวช งานทำบุญ งานแต่งงาน งานเทศกาลต่างๆ และงานศพ แม้กระทั่งการอบรมและผู้ที่มีความสามารถ
จะได้มีรายได้พึ่งพาตนเอง แต่การผูกผ้ายังขาดผู้ที่มีความชำนาญมาให้ความรู้เทคนิคต่างๆ

ศุนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผูกผ้า จึงได้จัดทำหลักสูตรการผูกผ้าเพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆขึ้น

 
3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกผ้า
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักเทคนิคการผูกผ้าในรูปแบบต่างๆ
 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
5. เนื้อหา  

พื้นฐานการผูกผ้า
   - อุปกรณ์
   - ผ้ายืดสีต่างๆ
   - ลวด
   - กรรไกร
   - ฆ้อนตะปู
   - คีมตัดลวด
   - เชือก
การเรียนรู้แบบลายผ้าต่างๆ
วาดแบบ
ฝึกปฏิบัติจริงตามรูปแบบ
   - แบบไขว้ลาย 1/1
   - แบบผ้าผืนเดียว 1/1
   - แบบผ้า 2 สี
   - แบบผ้า 3 สี ลายไขว้ (ถักเปีย)
   - แบบผ้าสามสีลาย สอง 1/2
   - แบบผ้าลายสายรุ้ง สามสี (ลายโบราณ)
   - แบบลายตาข่าย (อวน)
   - จีบโต๊ะ (ลายธรรมดา)
   - จีบพับ 1/1
   - ลายผีเสื้อ (ยกตัวผีเสื้อเกาะ) 1/2
   - ลายตาข่าย

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- เอกสารประกอบหลักสูตร
- วีดีโอ
- โทรทัศน์
- แผ่นชาร์ด
- ผ้าสีต่างๆ
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- จากการสังเกต
- จากการสอบถาม
- จากการทดสอบ
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
-  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ  22210 โทร. 039 - 309-275 , 452-406  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 0612-02-0002.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก