ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 อาหารขนมหลากชนิด

2906-02-0001

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
อาหารขนมหลากชนิด  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

เนื่องจากปัจจุบันการดำรงชีวิตของคนเราได้เปลี่ยนไปจากที่เป็นอยู่อย่างมาก ซึ่งความเป็นอยู่แต่เดิมนั้นเพียงประกอบอาชีพอย่างเดียวก็สามารถนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยไม่ขัดสน เพราะทุกอย่างในธรรมชาติมีอยู่อย่างพอเพียง สามารถที่จะขวนขวายหามาได้โดยง่าย และนำมาเพื่อจุนเจือให้แต่ละครอบครัวพอมีพอกินเท่านั้น 

จากสภาพปัจจุบัน ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความเจริญในด้านต่าง ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทให้เปลี่ยนไป  ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ทำให้การประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวดำรงอยู่ได้ ซึ่งมีความแตกต่างจากวิถีชีวิตของคนในอดีตอย่างสิ้นเชิง

ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชน การทำอาหารขนม โดยเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถสร้างรายได้เสริม
เป็นการลดรายจ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

 
3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำอาหารขนม
2. เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3. เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว
5. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  
5. เนื้อหา  

ความรู้เบื้องต้นของการทำอาหาร
   - การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารชนิดต่างๆ
   - วิธีใช้และการป้องกันอันตรายในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำอาหาร
   - การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหารชนิดต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการผสมอัตราส่วนของการทำอาหารแต่ละชนิด
   - วิธีการทำขนมทองม้วน
   - วิธีการทำขนมดอกจอก
   - วิธีการทำขนมชั้น
   - วิธีการทำขนมกล้วย
   - วิธีการทำขนมวุ้นมะพร้าว
   - วิธีการทำครองแครงกะทิ
ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาหารและการจัดรูปแบบต่างๆ ของอาหาร
   - เทคนิคในการออกแบบอาหารชนิดต่างๆ
   - เทคนิคทางด้านการตลาด
   - เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์
ความรู้และทักษะที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านโภชนาการ
   - หลักการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ละชนิด
   - คุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด
   - ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำอาหารขนม

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
- ภาคทฤษฎี  20  ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ  80  ชั่วโมง
 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- เครื่องตีไข่
- เครื่องทำขนมทองม้วน
- เครื่องทำขนมดอกจอก
- เครื่องซีนส์ในการห่อผลิตภัณฑ์
- ภาชนะในการผสมสัดส่วนของอาหารแต่ละชนิด
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- สังเกต
- แบบสอบถาม
- ผลงานที่ปฏิบัติ
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 100 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
หมู่ 4  ตำบลบ้านทาม   อำเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
นายทองขาว  ประเสริฐพรหม  
13. ค่าใช้จ่าย  
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    - ค่าขึ้นทะเบียน   10  บาท
    - ค่าลงทะเบียนชั่วโมงละ 1 บาท รวม 100 ชั่วโมง
    - รวมค่าขึ้นทะเบียน, ค่าลงทะเบียนเรียน 110  บาท
2. รัฐออกค่าใช้จ่ายดังนี้
     - ค่าตอบแทนวิทยากร  10,000 บาท
     - ค่าวัสดุอุปกรณ์  3000  บาท
     รวมเป็นเงิน 13,000  บาท
 
14. สถานที่ติดต่อ  
บ้านทาม  หมู่ 4  ตำบลบ้านทาม   อำเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี  25140  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 2906-02-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก