ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การประดิษฐ์งานใบตอง

4806-02-0001

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
การประดิษฐ์งานใบตอง  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

ใบตองของต้นกล้วยเราได้นำมาใช้ประโยชน์มากมาย เช่น ใช้การห่อขนม ทำเป็นภาชนะใส่อาหารคาวหวาน กระทงใส่ดอกไม้ ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมา ประดิษฐ์เป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ หรือสร้างงานศิลปะ เช่น การบายศรี ใช้ในเทศกาลต่างๆ นับเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 
3. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคัดเลือกใบตองใช้กับงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ขั้นตอนการพับ การห่อใบตองให้เหมาะสมกับรูปทรงของงานได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำวัสดุจากธรรมชาติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีการอนุรักษ์ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
1. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
2. ประชาชนที่ต้องการอาชีพเสริม อาชีพใหม่ และพัฒนาอาชีพเดิม
 
5. เนื้อหา  

งานใบตอง
   - ความรู้เรื่องใบตอง
   - ลักษณะทั่วไปของใบตอง
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การเลือกใช้ใบตองแต่ละชนิด
   - การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
   - การเลือกใบตอง
การทำขนมและอาหาร
   - การห่อทรงเตี้ย
   - การห่อทรงสูง
กระทง ดอกไม้
   - กระทงเจิม
   - กระทงกลีบผกา
   - กระทงกลีบกุหลาบ
   - กระทงลอย
ภาชนะใบตอง
   - ถานใบตองกลีบกุหลาบ
การทำบายศรี
   - บายศรีปากชาม

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

1. ผู้เรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์
2. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียน อย่างน้อย 70 %
3. ฝึกปฏิบัติจริง

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- หนังสือการงานใบตอง
- ผู้รู้ , วิทยากร
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- แบบสังเกต
- ชิ้นงาน
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
-  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
- ค่าวิทยากร  จำนวน 3,000 บาท
- ค่าวัสดุ  1,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
 
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140 โทร. 038 - 659-468   โทรสาร. 038-878-202  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 4806-02-0001.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก