ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้

7300-03-0002

  การเลี้ยงแมงป่องส่งออก
  การเลี้ยงหมาหลังอาน
  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระดาษอัด
  น้ำตกจำลอง
  น้ำแข็งสวยด้วยมือเรา
  การเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรม
  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
  จิตวิทยาอุตสาหกรรม
  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม
  การบรรจุหีบห่อและตลาดทุเรียน
  การบริการการท่องเที่ยวตกปลา
  การผลิตอิฐดินซีเมนต์
  มัคคุเทศก์ชายฝั่ง : การดูปะการังน้ำตื้น
  การอัดกรอบพระเงินลายโบราณ
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  ช่างซ่อมเครื่องโทรศัพท์
  ช่างปูน ( การก่ออิฐ - ฉาบปูน )
  ช่างผลิตภัณฑ์หินขัด ( ชุดโต๊ะสนามหินขัด )
  ช่างไม้ ( ชุดเก้าอี้ไม้ลูกระนาด )
  ธุรกิจน้ำดื่ม
  พัฒนาอาชีพแคดดี้
  ธุรกิจผลิตยาจากพืชสมุนไพรครบวงจร
  เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
  มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 1
  ระบบคุณภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม 2
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 1
  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 1
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจร 2
  การทำงานเป็นทีม 1
  การทำงานเป็นทีม 2
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 1 ( เอ.เอ็ม )
  การวิเคราะห์และตรวจซ่อมเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ 2 ( เอฟ.เอ็ม )
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 1
  เครื่องมือทดสอบในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 2
  จิตวิทยาสังคม 1
  จิตวิทยาสังคม 2
  จิตวิทยาสังคม 3
  ภาวะผู้นำ 1
  ภาวะผู้นำ 2
  ภาวะผู้นำ 3
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 1
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 2
  สภาพแวดล้อมกับการประกอบธุรกิจ 3
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2
  ปฎิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 3
  ช่างเครื่องยนต์เล็ก
  การนวดตัว (ศบอ.เกาะสีชัง)
  นวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.ศรีราชา )
  นวดแผนไทย (ศบอ.บางละมุง )
  การนวดแผนไทย  วิชาการนวดเพื่อสุขภาพ  ( ศบอ.สัตหีบ )
  นวดแผนไทย (ศบอ.ศรีมหาโพธิ )
  การคิดต้นทุนกำไรในการประกอบอาชีพ
  การใช้สายนำสัญญาณเสียงและภาพ   ( AV )
  การเผาถ่านแบบชนบท
  การตัดผมชาย
  ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
  การนวดเพื่อสุขภาพ ( ศบอ.เมืองระยอง )
  การอัดกรอบรูปวิทยาศาสตร์            การพิมพ์ซิลด์สกรีนและการตัดกระจก
  ฉลุลายไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้
  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
  การทำผ้าบาติก 1 การเพ้นท์ลงบนผ้า
  การทำผ้าบาติก 2 ลายเทียนแตก
  การทำผ้าบาติก 3 การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ ( Tjap )
  การนวดฝ่าเท้า
  นวดจับจุดคลายเส้น
  การปั้นโอ่งปูน
  ช่างตัดเสื้อผ้าสตรี
  ช่างตัดผม
  เคลือบรูปวิทยาศาสตร์
  การดูแลรักษาและซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น
  การซ่อมโทรทัศน์เบื้องต้น
  พิมพ์ดีดไทย
1. หลักสูตร  
การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

งานช่างไม้เป็นงานที่สร้างรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว เป็นงานที่ละเอียดอ่อน ใช้ฝีมือ เริ่มต้นจากงานเล็กๆ ขึ้นไปถึงงานใหญ่ๆ การสร้างบ้านเรือน จึงเป็นงานที่จำเป็น งานไม้ใช้ประดับเป็นเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งอาคาร บ้านเรือนรีสอร์ท ทุกวันนี้งานไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ก้าวหน้ามาก และยังส่งไปขายตลาดต่างประเทศ ทำให้ไม้หมดไปเปรียบเสมือนการทำลายป่า ป่าถูกบุกรุก ดังนั้นจึงต้องสร้างจิตสำนึกให้ปลูกป่า ปลูกไม้ทดแทน ขณะนี้ตลาดต้องการมาก จึงต้องใช้ไม้อื่นมาทดแทน เช่น ไม้นนทรี ไม้ยูคา ไม้สะเดา ไม้มะขามเทศ เป็นต้น

 
3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างรายได้ ได้ดี  
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาช่างไม้
   - เลือกเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนวิธีการบำรุงรักษา
   - เลือกเนื้อไม้และขนาดของไม้ให้เหมาะสมกับงาน
   - ระวังรักษาเนื้อไม้
   - การใสเนื้อไม้ การเข้าปากไม้ การต่อไม้ การเสริมไม้ การเพลาะไม้
   - การเข้าไม้ทำโครง การเข้าชนฉาก การบากตรง
การอ่านแบบและเขียนแบบ
   - ปฏิบัติการเขียนแบบ
   - มาตราส่วนที่ใช้เขียนแบบ
ปฏิบัติงานช่างไม้
   - การทำเตียงนอนนั่ง และนอนขาสิงห์
   - การทำชั้นวางหนังสือ
   - การทำเก้าอี้

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีเรียนทางไกล  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- ไม้ที่เหมาะกับงาน เช่น ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้นนทรี ไม้ยาง ฯลฯ
- เลื่อยมือ เลื่อยจักร
- กระดาษทรายชนิดหยาบ ละเอียด
- แปรงทาสี
- ทินเนอร์
- สี เครื่องกลึง
- ดินสอพอง เศษขี้เลื่อย
- มีด ค้อน
- แลคเกอร์
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ตรวจดูแต่ละชิ้นส่วน
- นำชิ้นส่วนประกอบเป็นรูปร่าง
- ผลงานมีความละเอียด ประณีต
- การเก็บ
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 80 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (ศนจ.) ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว 27000                                                  โทร. 037- 242-546 โทรสาร. 037-242-547    
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 7300-03-0002.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก