ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การร้อยลูกปัด (สไตล์ญี่ปุ่น) 

7304-02-0005

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
การร้อยลูกปัด (สไตล์ญี่ปุ่น)   
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

การประดิษฐ์เครื่องประดับลูกปัด เป็นงานที่ใช้ความประณีตละเอียดอ่อน ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ สามารถผ่อนคลายความเครียดได้ และยังทำให้จิตใจอ่อนโยน มีความอุตสาหะพยายาม รวมทั้งสามารถเลือกใช้สีได้ตามต้องการ มีการพัฒนารูปแบบไปได้ หลากหลายรูปแบบ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

 
3. วัตถุประสงค์  

ิเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักลูกปัดชนิดต่างๆ เช่น ลูกปัดจากธรรมชาติ ลูกปัดที่ประดิษฐ์ขึ้นมา และการร้อย การถักลวดลายต่างๆ

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

วิธีการถักต้องรัดให้แน่น เช่น
   - การทำสร้อยคอ
   - การทำแหวน
   - การทำต่างหู
วิธีการผูกเชือก
   - ผูกเป็นลูกกลมๆ
   - ผูกเชือกเป็นรวงข้าว
   - ผูกเชือกเป็นธงสี่เหลี่ยม
การวางลูกปัดเป็นลวดลายกระเป๋า
การทำเป็นเข็ม กลัดด้วยคริสตัลกับหินธรรมชาติ

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

วิทยากรบรรยาย สาธิต และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  

- คีมปากมน (กลม)
- กรรไกรตัดเล็บ
- เหล็กปลายแหลม
- คีมปากแบน
- เข็มถัก (เข็มควัก)
- ลวด
- ลูกปัดยาง
- ตะขอต่างๆ
- ลวดหรือห่วง
- เข็มกลัด
- เชือก , โซ่
- หนังสือลวดลายการทำลูกปัด

 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ตรวจดูผลงาน
- สามารถคัดเลือกลูกปัดชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับงานได้
- ถาม- ตอบ พร้อมอภิปราย
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
40   ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็น    จังหวัดสระแก้ว  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็น   อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  27210
โทร. 037-228-122  โทรสาร. 037-228-122
 
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 7304-02-0005.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก