ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย งานใบตอง)

7304-02-0006

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย งานใบตอง)   
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

การจัดดอกไม้สดร้อยมาลัยและงานใบตองมีมานานแล้ว มีการสอนกันในวังหลวงเฉพาะกลุ่มสตรี เพื่อทำงานถวายเจ้านาย มีการจัดดอกไม้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง การจัดดอกไม้สดงานมาลัย ยังเป็นงานที่นำไปประกอบอาชีพอิสระได้เพื่อสร้างรายได้ให้ดีมาก สามารถพัฒนางาน อย่างประณีตยิ่งขึ้น

 
3. วัตถุประสงค์  

ิเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดดอกไม้สดได้ รวมถึงการร้อยมาลัยดอกไม้สดรูปแบบต่างๆ

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

การร้อยมาลัยดอกไม้สด
   - เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยมาลัย ด้วยกลีบกุหลาบ การพับกลีบดอกกล้วยไม้ ให้เป็นลวดลายต่างๆ
   - วิธีการร้อยมาลัยข้อมือ มาลัย 2 ชาย
   - การพับกลีบกุหลาบ การมัดดอกข่า
   - อุปกรณ์การร้อยอุบะ
   - การร้อยอุบะลักษณะต่างๆ
   - การประกอบตัวมาลัย
   - การเก็บรักษางานมาลัยที่สำเร็จ
   - การคำนวณต้นทุนการผลิต
   - กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
งานประดิษฐ์ดอกไม้สด
   - เพื่อสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ดอกไม้สดได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
   - สามารถจัดดอกไม้สดได้ เช่น การจัดดอกไม้งานบวช จัดดอกไม้สดคลุมผ้าไตร จัดดอกไม้สดงานมงคลสมรส เช่น ต่างรดน้ำ จัดซุ้ม จัดดอกไม้งานศพและพิธีบวงสรวง
งานใบตองประดิษฐ์
   - งานบวช
   - กระทงลาบวชบายศรี พุ่มคู่สวดกรวยอุปัชฌาย์ มาลัยนาค ฯลฯ
   - งานมงคลสมรส พานขันหมากเอก-โท พานขันหมั้น กระทงดอกไม้ธูปเทียน พานสินสอด พานรดน้ำ
   - งานศพ กระทงดอกไม้ธูปเทียน พุ่มทองน้อย
   - กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

- ภาคทฤษฎี
- ภาคปฏิบัติ

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  

- เข็มร้อยมาลัย
- กุหลาบ ดอกกล้วยไม้ ดอกพุด ดอกมะลิ ใบกระบือ ใบโกสน ใบแก้ว ดอกบานไม่รู้โรย ดอกรัก ดอกบานบุรี ใบพลับพลึง
- เข็ม ด้าย กรรไกร
- ลวด ไม้ไผ่ เชือก มีด น้ำยาแช่
- ดอกไม้สด ใบปริก ใบโปร่งฟ้า ใบเตย ใบหมากผู้ หมากเมีย ใบวาสนา ฯลฯ
- ใบตอง เข็มกลัด เข็มหมุด

 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว
- ถาม ตอบ
- ตรวจการเก็บงาน
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
40   ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็น    จังหวัดสระแก้ว  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวังน้ำเย็น   อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  27210
โทร. 037-228-122  โทรสาร. 037-228-122
 
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 7304-02-0006.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก