ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การสานกรอบรูปไม้ไผ่

7306-02-0003

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
การสานกรอบรูปไม้ไผ่  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  

ไม่ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในหลายๆด้าน ซึ่งการแปรรูปไม่ไผ่ให้เป็นกรอบรูปนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่แพร่หลาย และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ปฏิบัติจริง จึงสามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ ให้กับครอบครัวได้

 
3. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้

 
4. คุณสมบัติของผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  

การเลือกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ขั้นตอนและวิธีเตรียมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ขั้นตอนและวิธีการสาน
ขั้นตอนและวิธีการประกอบผลิตภัณฑ์
ศึกษาเกี่ยวกับตลาด

 
6. รูปแบบการเรียนรู้  

- ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองจากสื่อสิ่งพิมพ์
- ฝึกปฏิบัติจริง
- ศึกษาดูงาน
- ศึกษาจากผู้รู้

 
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  

- สิ่งพิมพ์ ่"การสานกรอบรูปไม้ไผ่"
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- บุคคลผู้รู้
- แหล่งศึกษาดูงาน

 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเองโดยทำแบบทดสอบก่อน หลังเรียน
- ประเมินผลการปฏิบัติจริง โดยผู้รู้
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
40   ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ    จังหวัดสระแก้ว  
12. ชื่อครูผู้สอน / วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  27120 โทร.  037-233-045  
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
 7306-02-0003.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก