ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ    

8103-02-0001

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
1. หลักสูตร  
การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  
ปลาสลิดแห้งที่บางบ่อเป็นปลาสลิดแห้งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป แต่การที่จะทำปลาสลิดให้มีรสดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญตั้งแต่แหล่งที่มาของปลา สู่ตรการหมัก เวลาที่ใช้หมักและตากแห้งที่พอดี และวิธีการเก็บรักษาคุณภาพของปลาแห้ง  
3. วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำปลาสลิดแห้งเพื่อการจำหน่ายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแหล่งปลาสลิดที่จะใช้ทำปลาสลิดแห้งได้
2. ขอดเกล็ดทำปลาสลิดให้ถูกวิธี
3. ปฏิบัติการทำปลาสลิดแห้งได้ถูกต้องตามวิธีการ
4. ตากปลาสลิดได้ในเวลาที่เหมาะสม
5. คำนวณต้นทุน กำไร และจำหน่ายปลาสลิดแห้งได้
 
4. คุณสมบัติผู้เรียน  
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่กำจัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา  
5. เนื้อหา  
- การเตรียมปลา
- การขอดเกล็ดทำปลาสลิด
- การทำปลาสลิดแห้ง
- การตากแห้ง
- การคิดต้นทุน กำไรและการจำหน่าย
 
6. รูปแบบการเรียนรู้  
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีเรียนทางไกล  
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน  
- สิ่งพิมพ์ "ปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ"
- วัสดุอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในการทำปลาสลิดแห้ง
- แหล่งศึกษาดูงาน
- บุคคลผู้รู้
 
8. การประเมินผลการเรียน  
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วตรวจสอบกับเฉลยและแนวตอบกิจกรรม
- ประเมินผลการปฏิบัติโดยครู กศน. หรือผู้รู้
 
9. วัน เดือน ปีที่เรียน  
-  
10. ระยะเวลาเรียน  
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12.ชื่อครูผู้สอน/วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-655460-1                       
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com  
 
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร
  8103-02-0001.rar
 
16. จำนวนผู้เข้าชม
    คน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก