ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 การปั้นดินญี่ปุ่น (บอนไซ เฟื่องฟ้า)

8103-02-0008

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
การปั้นดินญี่ปุ่น (บอนไซ เฟื่องฟ้า)

2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร
การปั้นดินญี่ปุ่นให้เป็นบอนไซ เฟื่องฟ้า จำเป็นต้องมีการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ให้ถูกต้องเพื่อนำไปปั้นส่วนประกอบต่างๆของบอนไซ เฟื่องฟ้า ได้แก่ ดอกและใบ นำมาเข้าช่อ และจัดตกแต่งให้เกิดความสวยงาม คงทนเหมือนธรรมชาติและมีคุณภาพที่ดี พร้อมที่จะออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตจนสามารถประกอบเป็นอาชีพได้
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปั้นดินญี่ปุ่นเป็นดอกบอนไซ เฟื่องฟ้าเพื่อการจำหน่ายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปั้นได้
2. ปั้นบอนไซ เฟื่องฟ้าด้วยดินญี่ปุ่นได้สวยงามเหมือนของจริง
3. ประกอบส่วนต่างๆเป็นต้นบอนไซเฟื่องฟ้าได้
4. จัดตกแต่งบอนไซเฟื่องฟ้าเข้ากับภาชนะในรูปแบบต่างๆได้เหมาะสมและสวยงาม
5. คิดต้นทุน กำไร หาตลาดและจัดส่งผลผลิตไปจำหน่ายได้
4. คุณสมบัติผู้เรียน
     

 
 
         
 

 
   
   
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่กำจัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา
5. เนื้อหา
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้น
- การปั้นบอนไซ เฟื่องฟ้า
- การเข้าช่อบอนไซ เฟื่องฟ้า
- การจัดตกแต่งบอนไซ เฟื่องฟ้า
- การจัดการเพื่อการจำหน่าย
6. รูปแบบการเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีเรียนทางไกล
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน
- สิ่งพิมพ์ "การปั้นดินญี่ปุ่น (บอนไซ เฟื่องฟ้า) "
- วัสดุอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในการปั้นบอนไซ เฟื่องฟ้า
- แหล่งศึกษาดูงาน
- บุคคลผู้รู้
8. การประเมินผลการเรียน  
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วตรวจกับเฉลยและแนวตอบกิจกรรม
-ประเมินผลการปฏิบัติโดยครู กศน. หรือผู้รู้

9. วัน เดือน ปีที่เรียน
-
10. ระยะเวลาเรียน
จำนวน 30 ชั่วโมง  
11. สถานที่เรียน  
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้  
12.ชื่อครูผู้สอน/วิทยากร  
-  
13. ค่าใช้จ่าย  
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-655460-1
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com
 
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร
  8103-02-0008.rar
 
16. จำนวนผู้เข้าชม
    คน
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก