ชาวนามั่งมีศรีสุข แม่เรือนมืออาชีพ ยุววานิชกู้ชาติ ชุมชนเข้มแข็งอบอุ่น ไทยทันสมัย
         
       
 ใบไม้ทำให้สวย

8103-02-0018

  การทำปลาสลิดแห้งที่บางบ่อ
  การผลิตแมงกะพรุนแห้ง
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( ดอกเข็ม พวงชมพู เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ตุ๊กตาน่ารัก )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ทิวลิป  แกลดิโดลัส )
  ปั้นดินญี่ปุ่น   ( แอฟริกันไวโอเล็ต  กล็อกซีเนีย )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( สับปะรดสี  คาร์เนชั่น )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บอนไซ  เฟื่องฟ้า )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( กุหลาบ  บัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( บานบุรี  หน้าวัว )
  ปั้นดินญี่ปุ่น ( ไฮเดรนเยีย  มามูริ )
  การประดิษฐ์พวงมาลัยด้วยแป้งและสบู่
  สิ่งประดิษฐ์สวยด้วยวัสดุเหลือใช้
  การปักลวดลายด้วยจักร
  การทำสม็อคเพื่อการค้า
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 1
  อาหารพื้นบ้านภาคตะวันออก  ชุดที่ 2
  ใบไม้ทำให้สวย
  การประดิษฐ์ผลไม้ด้วยโฟม
  ภาชนะสวยด้วยการเพ้นท์
  การเพ้นท์ภาพด้วยกรวย
  การสานผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษสมุดโทรศัพท์
  การหล่อสิ่งประดิษฐ์การเศษพลอย
  ผลิตภัณฑ์จากกก
  การผูกผ้าประดับอาคาร
  สร้างสรรค์งานดอกไม้อัดแห้ง
  การทำน้ำยาสระผมและน้ำยานวดผมจากว่านหางจระเข้
  การแปรรูปทุเรียน
  การแปรรูปกระท้อน
  การแปรรูปสับปะรด
  การแปรรูปว่านหางจระเข้
  กล้วยอบน้ำผึ้ง
  ขนุนทอดกรอบ
  มะม่วงแช่อิ่ม
  ซอสพริก
  ไม้กวาดดอกหญ้า
  แกะสลักผักผมไม้เบื้องต้น
  การร้อยลูกปัดจากคริสตัล
  การทำผ้าบาติก
  อาหารขนมหลากชนิด
  การทำขนมกระยาสารท
  การเรียนรู้การใช้กล้องส่องทางไกล
  การทำการบูรหอม
  การเพ้นท์วัสดุ ( ก้อนหิน )
  การทำการ์ดจากธรรมชาติ
  การประดิษฐ์บ้านเรือนไทยด้วยเศษ   ไม้ไผ่
  การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว  และของชำร่วย
  การเพ้นท์ผ้าบาติก ( ศนจ.ระยอง )
  การประดิษฐ์งานใบตอง
  การห่อของขวัญ
  การร้อยลูกปัดหลากสี
  การเพ้นท์แก้ว
  งานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้แห้ง
  การทำข้าวเม่าน้ำนม
  ศิลปะการจัดผ้า
  ศิลปะหินทราย
  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
  เสริมสวย
  การสานกรอบรูปไม้ไผ่
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน
  หลักการถนอมอาหาร
  ปักจักร
  เทคนิคการเพ้นท์แก้ว
  เทคนิคการทำเทียนแฟนซี
  การร้อยลูกปัด ( สไตล์ญี่ปุ่น )
  การประดิษฐ์ดอกไม้สด (ร้อยมาลัย  งานใบตอง )
  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
  การทำผ้าบาติก ( ศบก.เขาคิชฌกูฎ)
  การผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ
  อาหารและขนม
1. หลักสูตร  
ใบไม้ทำให้สวย  
2. ความสำคัญและความจำเป็นของหลักสูตร  
1. การเลือกใบไม้เป็นขั้นตอนสำคัญ มีใบโพธิ์หลายชนิดที่นำมาทำดอกไม้ให้สวยได้
2. ใบไม้ที่จะนำมาทำดอกไม้จำเป็นต้องมีการต้ม หมัก ขัด และฟอกเสียก่อน
3. การสผมสีและการย้อมสีที่ดีและถูกต้อง จะมีผลกำไรให้ดอกไม้ที่ผลิตจากใบไม้มีสีสันสวยงาม
4. ใบไม้ที่ผ่านการต้ม หมัก ขัด ฟอก และย้อมสีแล้วสามารถทำเป็นรูปดอกไม้ได้หลายแบบ
5. การบรรจุหีบห่อที่ดีและสวยงามมีผลทำให้ดอกไม้ที่ผลิตขึ้นมาขายได้ราคาดี

  

3. วัตถุประสงค์
     
 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพาราและใบโพธิ์เพื่อการจำหน่ายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
1. เลือกใบไม้เพื่อนำมาทำดอกไม้ได้ถูกต้อง
2. ต้ม หมัก ขัด และฟอกใบไม้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. ปฏิบัติการผสมสีและย้อมสีเส้นโครงใบไม้ได้
4. เข้ารูปดอกไม้แบบต่างๆ ได้ถูกต้อง
5. บรรจุหีบห่อดอกไม้และจำหน่ายได้
4. คุณสมบัติผู้เรียน
ประชาชนทั่วไปที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ โดยไม่กำจัดเพศ อายุ และวุฒิทางการศึกษา
5. เนื้อหา
- การเลือกใบไม้
- การผลิตเส้นโครงใบไม้
- การผสมสีและการย้อมสีเส้นโครงใบไม้
- การประดิษฐ์ดอกไม้จากเส้นโครงใบยางพาราและใบโพธิ์
- การบรรจุหีบห่อและการตลาด
6. รูปแบบการเรียนรู้
 
 
 
       
     
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยวิธีเรียนทางไกล
7. อุปกรณ์และสื่อการเรียน
- สิ่งพิมพ์ "ใบไม้ทำให้สวย"
- วัสดุอุปกรณ์ของจริงที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบไม้
- แหล่งศึกษาดูงาน
- บุคคลผู้รู้
8. การประเมินผลการเรียน
- ผู้เรียนประเมินผลด้วยตนเอง โดยทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนและทำกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ แล้วตรวจกับเฉลยและแนวตอบกิจกรรม
-ประเมินผลการปฏิบัติโดยครู กศน. หรือผู้รู้
9. วัน เดือน ปีที่เรียน
-
10. ระยะเวลาเรียน

จำนวน 30 ชั่วโมง
11. สถานที่เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองสถานที่ใดก็ได้
12.ชื่อครูผู้สอน/วิทยากร
-
13. ค่าใช้จ่าย
-  
14. สถานที่ติดต่อ  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-655460-1
E-mail  : nfeeastern@yahoo.com , enfe5@hotmail.com
   
15. ดาว์นโหลดหลักสูตร  
  8103-02-0018.rar  
   
16. จำนวนผู้เข้าชม  
    คน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
© สงวนลิขสิทธิ์ ศูนย์การนอกโรงเรียนภาคตะวันออก